Диагностика - Лечение на зависимости

Диагностиката при лечението на зависимостите е първата стъпка и изключително важна част от процедурата, тъй като тя установява наличието или отсъствието на заболяването.

Тази процедура ни помага да класифицираме състоянието на пациента в подходящата диагностична категория, както и да определим признаците и симптомите на заболяването по време на диагностиката. Диагностиката като такава е много важна при лечението на зависимостите, тъй като нейната същност се свежда до оценка на цялостното физическо и психологическо състояние на нашите пациенти.
В клиника “MedTiM” извършваме пълен диагностичен преглед веднага при постъпване в болницата.

Защо диагностиката е толкова важна?

Диагностиката дава възможност да се определи състоянието на пациента, който се лекува от зависимост. Накратко, всяка процедура има своите показания и противопоказания. С други думи, добрата диагностика ще определи процедурите, които ще се използват при лечението на зависимостта.

С помощта на диагностиката ние напълно оценяваме психическото здраве и физическото състояние на пациента.

Ако диагностиката установи здравословен проблем, ще насочим пациента към конкретни допълнителни изследвания. Център “MedTiM” си сътрудничи с водещи клиники в Сърбия, които предлагат прецизни прегледи, включително скенер, ЯМР, ултразвук, рентген, както и консултации със специалисти. 

Допълнителни анализи, мнения на специалисти или изследвания в определени лаборатории след диагностика в нашата болница обаче не са включени в цената. Поради това те ще бъдат таксувани допълнително според препоръчания ценоразпис на клиниката.

Върнете живота си на правилния път

Обадете ни се и си насрочете разговор с нашите лекари

Какво означава диагнозата при лечението на зависимости?

От момента на постъпване в болница “MedTiM” пациентът ще бъде подложен на цялостен диагностичен преглед за оценка на физическото му състояние. Въз основа на това ще можем да вземем решение за първите стъпки в лечението.

Диагностични процедури

От самия прием, въз основа на преглед на интерниста, се извършват стандартни процедури, които са включени в цената на лечението. По-конкретно те включват ехография на сърце и корем, УНГ преглед за хора, които вдишват вещества, ЕКГ, лабораторни изследвания за ХИВ и хепатитни вируси, както и доплер на кръвоносните съдове. 

Лекарят на обща практика определя допълнителни диагностични процедури, с които ще установим индикации и противопоказания за лечение (ЯМР, КТ, рентгенография, гастроскопия и др.). Тези процедури не са включени в цената на лечението и се заплащат допълнително.

Психодиагностика

Структурираните психологически тестове, както и проективните техники, позволяват да се оценят когнитивните функции и личността на пациента. В сътрудничество с психолог и специалист дефектолог правим оценка на психологическото състояние на пациента и определяме индивидуален подход към психотерапевтичното лечение.

Оценка на психичното състояние

Оценката се извършва от психиатър. Той ще анализира личната и семейната история, свързана с болестта.
Целта на тази среща е да опознаем по-добре пациента чрез неговите отговори, да идентифицираме обстоятелствата, които са предизвикали разстройството, но също така да оценим състоянието на пациента и да наблюдаваме важни и релевантни факти за диагностицирането на разстройството и прилагането на подходяща фармакотерапия. 
На първата среща се определят дозите на приеманите от пациента вещества, за да се състави напълно прецизен план за лечение.
По време на лечението психиатърът провежда ежедневни срещи с пациента за проследяване на състоянието и ефективността на процедурите и психотерапията.

Лабораторни анализи

След постъпване на пациента в клиниката извършваме кръвни изследвания, включително ПКК (пълна кръвна картина), биохимични изследвания, както и допълнителни изследвания, ако има препоръки. Също така, освен кръвни изследвания, ние извършваме лабораторни изследвания и на урина.

Лечение на зависимости

Лечение на зависимост към хероин (опиати)

Индивидуалният подход към пациентите ще ви накара да забравите за употребата на тези психоактивни вещества.

Лечение на алкохолна зависимост

Кажете сбогом на алкохолната зависимост и се отървете от тази напаст веднъж завинаги.

Лечение на кокаинова зависимост

С висок процент на успеваемост разубеждаваме пациентите от употребата на този наркотик.

Лечение на хазартна зависимост

Благодарение на иновативните методи на лечение хазартът ще се превърне във вашето минало.

Или се свържете с нас по имейл отдолу.