Лечение на психичното здраве

Разтройствата на психиката, наричани още психични разстройства или психиатрични разстройства, са състояния, характеризиращи се с модели на мислене, емоции или поведение, които причиняват значителен дискомфорт или нарушават ежедневното функциониране и психичното здраве. Тези разстройства могат да повлияят на начина, по който човек мисли, чувства, общува с другите и се справя със стресови ситуации. Важно е да се подчертае, че лечението на психичното здраве често е най-ефективно, когато е съобразено с индивидуалните нужди на всеки човек. Един холистичен подход, който отчита биологични, психологически, социални и екологични аспекти, може да осигури най-добри резултати. Постоянната подкрепа от специалисти по психично здраве, семейство и общност също е от ключово значение за насърчаване на изцелението и устойчивостта.

Оценка от психиатър

Като начало оценката се извършва чрез разговор с психиатър. Взема се предвид личната и фамилна анамнеза на пациента, за да се опознае по-добре пациентът, възникналите затруднения, както и обстоятелствата, довели до разстройството. Това особено дава възможност за оценка на състоянието на пациента и прилагане на подходяща фармакотерапия при лечението на зависимостта. По време на цялото лечение психиатърът провежда ежедневни разговори с пациента. В този случай се следи състоянието и ефективността на процедурите, психотерапията и фармакотерапията.

Лабораторни изследвания

На първо място, след като пациентът бъде приет в клиниката, се извършват кръвни изследвания. Това включва: пълна кръвна картина, биохимични анализи, тестове за ХИВ и хепатитни вируси, както и допълнителни анализи при показания. Освен лабораторни кръвни изследвания се правят и изследвания на урина.

Специализирани прегледи

Специалист по вътрешни болести ще прегледа всеки пациент при постъпване с цел установяване на индикации, както и противопоказания за процедури в клиниката, свързани с програми за лечение на зависимости.

Диагностични процедури

Веднага след постъпването и въз основа на прегледа от специалиста по вътрешни болести се определят допълнителни диагностични процедури. По този начин ще определим показанията и противопоказанията за лечение на зависимости. Тези процедури включват ултразвук на корема и сърцето, ЕКГ, доплер на кръвоносните съдове. При необходимост ще бъдат извършени допълнителни процедури (ЯМР, КТ, рентген, гастроскопия и др.). Те не спадат към стандартната програма и се извършват по препоръка на лекаря и със съгласието на семейството.

Психодиагностика

Психологически тестове, които включват използването на когнитивни функционални тестове, оценка на личността чрез структурирани психологически тестове и проективни техники. В сътрудничество с психолог и специализиран педагог правим оценка на психологическото състояние на пациента, въз основа на което определяме психотерапевтичен подход за индивидуално лечение за всеки пациент.

Процедури за лечение на психологическа зависимост

Ние предлагаме на пациента методика, която се провежда от психолог и специалист по дефектология, специализиран в психологически процедури. Тези процедури имат за цел да укрепят положителните умения и поведение, както и защитните механизми. Освен това, тези процедури включват психотерапевтична работа с подкрепата на фармакотерапията. Става дума за създаване на условен аверсивен рефлекс към обичайно употребявано вещество – (процедура на отвращение). Комбинацията от психотерапевтични сесии с интравенозна инфузия на „трансмедиатори“ дава възможност за максимално увеличаване на потенциала на психотерапията. По този начин нашите експерти въздействат сугестивно върху подсъзнанието на пациента.

Обучение на пациенти и членове на семейството

По време на лечението, на пациентите и техните семейства, психолог и специализиран педагог осигуряват обучение за психично здраве въз основа на предишни оценки. 

Обучението включва анализ на болестта от медицинска гледна точка, разпознаване на отключващите фактори, които ни доведоха и поддържат в болестта, както и разглеждане на преките последици.

Ключовата част от обучението е свързана с частта от обучението, която започва след лечението в клиниката, т.нар. амбулаторна част, която продължава през следващата година.

Център за лечение на зависимости “MedTiМ”

Работно време:

Работно време и приемане на пациенти
всеки ден в периода 00-24 ч.

Върнете живота си на правилния път

Обадете ни се и си насрочете разговор с нашите лекари

Регенеративни процедури

В допълнение към психотерапията по време на лечението, на разположение на пациентите са физиотерапия, терапия в хипербарна камера, инфрачервена сауна, лимфен дренаж и мануален масаж (1 масаж е включен в цената на лечението).
Освен психотерапия по време на лечението, цената на лечението включва 1 масаж / лимфодренаж, 5 възстановителни вливания и 1 процедура в солна стая. Допълнителни регенеративни процедури се плащат отделно, като терапия с хипербарна камера, кислородна капсула, инфрачервена сауна, плазмафереза, солна стая, масаж / лимфодренаж.

Или се свържете с нас по имейл отдолу.