Преводач

Ролята на преводач в международния център за лечение на зависимости “MedTiM” е от решаващо значение за осигуряване на ефективна комуникация между здравни специалисти и пациенти, които говорят различни езици. 

Преводачът улеснява комуникацията между пациентите и медицинския персонал, като осигурява ясно разбиране на медицинската информация, процедурите, инструкциите и въпросите.

Преводач придружава пациента по време на терапевтичните сесии, независимо дали става дума за индивидуална или семейна терапия. Това гарантира, че пациентът участва пълноценно в лечебния процес.

Преводач може да бъде включен в медицинска документация, превод на медицински досиета, планове за лечение, медицински рецепти и други подходящи документи. Също така предоставя административна помощ, като помага на пациентите да попълват формуляри, психологически тестове и др. Разбира се, преводачът спазва стандартите за поверителност, като третира цялата медицинска информация с най-голяма дискретност.

Върнете живота си на правилния път

Обадете ни се и си насрочете разговор с нашите лекари