Контакт

Ще се свържем с вас веднага щом получим вашия имейл!

Център за лечение на зависимости “MedTiМ”

Работно време:

Работно време и приемане на пациенти
всеки ден в периода 00-24 ч.